Lief en Leed commissie

Wanneer één van de koorleden of begeleiding langdurig afwezig is door ziekte, zelf of een familielid, dan is het goed onze medeleven te tonen namens het koor.

Ook met blijde gebeurtenissen zoals geboorten, trouwen of anderszins, willen we namens het koor meeleven.
Dit gebeurt middels een kaartje of een telefoontje of een bloemetje of een bezoekje.

Hiervoor is de 'lief en leed' commissie samengesteld.

Palona de Munck en Lenny Knops nemen deze taak op zich.