Geschiedenis

Grondslag:

'In Touch' is een interkerkelijk koor. Dit uit zich in het liedrepertoire dat ten gehore wordt gebracht en de wijze waarop de leden van het koor met elkaar omgaan.

Een stukje geschiedenis 'In Touch' vanaf het begin tot nu:

Dinsdagavond 23 juni 1987 konden de liefhebbers van een jongerenkoor zich melden in de Gereformeerde Kerk in Middelharnis. De initiatiefnemers, Annet v.d. Woestijne en Cor Voogt, wilden weten of er echt behoefte was aan een gospelkoor voor jongeren. Er was namelijk niet veel op dit gebied op Goeree-Overflakkee. Ze wilden zich echter niet binden aan een kerk, een ieder was welkom!! Dat was bijzonder op Flakkee, want meestal behoorde een koor bij een kerk.

Op deze eerste avond in juni 1987 meldden zich ongeveer 20 jongeren, een basis om in augustus 1987 te kunnen starten. De eerste repetitieavond werd gehouden op maandag 31 augustus 1987 in het clubzaaltje van de Gereformeerde Kerk. Vincent Hullegie was de dirigent en Annet v.d. Woestijne speelde op keyboard. In verband met ruimtegebrek verhuisde het koor al eind september 1987 naar de jeugdruimte van de Exoduskerk.

Januari 1988 kreeg het koor de naam 'In Touch' wat betekent: 'in contact'.

Augustus 1989 (het derde seizoen) kwam Marianne Olivier de dirigeerstok zwaaien; zij gaf mede door haar eigentijdse liederen een aparte kleur aan 'In Touch'. In die periode is het ledenaantal en het aantal optredens behoorlijk toegenomen. Peter Jordaan werd toen de nieuwe begeleider op zijn keyboard.

Mannen zijn vaak problematisch op koren, niet persoonlijk maar.....in aantal!! Zolang 'In Touch' bestaat is dit al een probleem in verband met 'de balans' in het koor. Op dit moment zijn er ongeveer 6 mannen lid van 'In Touch', eigenlijk te weinig voor een goede verhouding.

Door haar verhuizing moest Marianne in februari 1992 bij ons stoppen; zij werd in maart 1992 opgevolgd door Wim Timmermans. Met Wim hebben we o.a. in 1993 ons 'uitgestelde' eerste lustrum gevierd in de aula van Technische School in Middelharnis, met medewerking van het koor uit Nieuwerkerk wat ook onder Wim zijn leiding stond en Vaya con Dios uit Zuidland.

Januari 1994 is Ad de Joode bij ons 'in dienst' getreden. Als professionele musicus had Ad al diverse koren in zijn woonomgeving 's-Gravendeel/Dordrecht. Door Ad's komst is de musical 'The day he wore my Crown' bij ons gentroduceerd. Wat een succes!! In 1994, 1995 en 1996 hebben we deze musical een aantal keren uitgevoerd.

Door Ad's contacten in de 'muziekwereld' werden we ook bij diverse andere uitvoeringen betrokken, zoals bij een CD opname in Dordrecht en optredens in de regio Rotterdam, o.a. een kerstconcert in december 1996 in de Laurenskerk.

Juni 1998 moest Ad, om persoonlijke redenen, afscheid nemen van 'In Touch', maar met zijn persoonlijke wens om met elkaar in contact te blijven.

In september 1998 zijn we gestart met Reinier Geradts als dirigent. Na een jaar bleek dat het voor Reinier niet mogelijk was om dirigent van 'In Touch' te blijven omdat hij een nieuwe functie ging bekleden. We zijn toen wederom op zoek gegaan naar een andere dirigent.

In september 1999 is Fred de Vries begonnen als dirigent. Hoewel Fred maar korte tijd als dirigent verbonden was aan 'In Touch', heeft ook hij een positieve bijdrage geleverd aan het koor. We hebben een aantal nieuwe liederen van/met hem ingestudeerd en onder zijn leiding diverse optredens verzorgd. Eind juni 2000 is Fred na onderling overleg gestopt.

Augustus 2000 is Ad weer bij ons teruggekomen. Eerst op de zaterdagmorgen en later weer 'in de week' op de donderdagavond. April 2001 is er nog keer de musical 'The day he wore my Crown' uitgevoerd in de Exoduskerk, wederom een succes.

In oktober 2002 heeft 'In Touch' een 15-jarig jubileumconcert gegeven m.m.v Remco Hakkert en in mei 2003 hebben we onze medewerking verleend aan het radioprogramma 'Licht op Jongerenkoren'.

Aangezien we graag weer eens aan een nieuwe musical wilden gaan werken, is er in 2003 een gloednieuwe musical aangekocht nl. 'Experiencing God'. In oktober 2004 hebben we deze musical ten gehore gebracht met muzikale begeleiding van het Hoekschewaards Philharmonisch Orkest.

Ook hebben we in 2004 onze medewerking verleend aan een benefietconcert t.b.v. de kinderen van Amecet, een kindertehuis in Oeganda. Dit in samenwerking met Theo van Teijlingen.

In december 2005 hebben we de kerstmusical 'A time for Joy' ten gehore gebracht in de Exoduskerk te Sommelsdijk. Daarna zijn we ons gaan richten op een grootse viering van het 20 jarig bestaan van 'In Touch'.
 
In 2010 hebben we onze eerste echte eigen CD opgenomen: 'Touched'.
Het was een geweldige ervaring om dit als koor met elkaar te kunnen doen en we zijn dan ook erg trots op het resultaat.
 
In juni 2012 hebben we ons 25 jarig jubileum groots gevierd met een feestdag voor de leden en op 30 juni 2012 een jubileumconcert.In oktober 2017 hebben we ons 30 jarig jubileum gevierd met een prachtig concert met repertoire uit de afgelopen jaren. In de 30 jaar van ons bestaan is er heel wat veranderd. Een echt jongerenkoor zijn we al lang niet meer, we treden nu op als gospelkoor 'In Touch', leden(aantallen) wisselen en de begeleiding is veranderd. Pieter Verhage was lange tijd onze vaste pianist en bij grotere optredens worden we begeleid door een combo, bestaande uit een drummer, een gitarist en een basgitarist. Soms gaan we ook de samenwerking aan met een orkest, zoals ook bij de viering van het jubileum. We werken ook regelmatig op projectbasis. Niet-leden kunnen dan voor een korte -tijdelijke- periode mee oefenen voor een concert. 'The Young Messia' en 'The Day He Wore My Crown' en 'Experiencing God' hebben we op deze manier uitgevoerd en was een groot succes! 
Wat nog steeds als van ouds is,is het plezier in het uitdragen van de Bijbelse boodschap door het zingen van gospelliederen!